Previous Entry Share Next Entry
Я ахуєл
ukreality

Я ахуєл, я відєл АДИ
Бухло і блятть на папалам.
Как будта рожи, кохті, зади,
Іс прєісподніі всє там…
***

В той бєзднє нєбам нєт мєста-
Чьорная сипь. Із труб паступаєт атвєсна
І бистра сжираєт блакіть.
Людєй уже там ізжилі. Кто вижил –
Пропіл всьо за смєх. І больше:
Прасралі, сп.ізділі, слілі,
В болото, что клічіца Днєпр

Там нєт язика – там вєщают па фєні,
Всє мичат і мочат рога. «Сишиш, ти,
Дядя, йоба, - крічіт мнє малиш на ізмєнє, -
Рубль йєсть? Ілі шмаль? Дай сюда два».

Вотка, СПІД і ху.йня – каждий пєрвий
Па вєнє. Всє ширяют і пьют пєрвєнтін,
А палітіка спіздіть давно в парітєтє
С «заработать», «патсроіть», «аткрить».

Лєнін, Маркс і Артьом – Здєсь трі улиці к ряду.
Бєз пісти пабєділ камунізм. Януковіча чтят,
І бухают завзято, за сєбя і за тєх шо ушлі.

Ізмєніть всьо нікак. - Тіпа парядок і норма.
Здєсь с утра і да ночі пьяни. А мрут ат тавого
Шо трєзвєют парою і відят куда же прішлі…
***
Я ахуєл, я відєл АДИ
Бухло і блядь на папалам.
Как будта рожи, кохті, зади,
Іс прєісподніі всє там…

Я ахуєл. Но нє сказал ім.
Вапще ні с кєм нє гаваріл.
Мнє западло. І вам всєм также.
Апрєль… Днєпрадзєржинцк…

?

Log in

No account? Create an account